ISOIS ▸ Závěrečné zprávy

Ak. rok:
Země:
Instituce:
Typ mobility:
Program:
Fakulta:
Úroveň studia:

Organizace studentů farmacie ze Slovisnka, praxe konkr. v Mariborske Lekarne

Slovinsko 2021/2022 Fakultní smlouvy

Osobní data
Typ mobility:
pracovní stáž

Fakulta na MU:
Farmaceutická fakulta

Obor studia:
Farmacie

Úroveň studia v době pobytu v zahraničí:
Magisterská

Používaný jazyk:
angličtina

Letní/zimní škola?:
ne

Doba studia:
jaro 2022

Doba pobytu (od-do):
2022-07-10 - 2022-07-24

Počet měsíců:
0.50

Aktivita před výjezdem do zahraničí
Jaký byl Váš postup při zajišťování stáže?:
Pracovní stáž byla zajištěna přes program SEP organizace IPSF. Musela jsem tedy být členem Unie studentů a zároveň SČSF, zaplatit poplatek (3150,- s tím, že 2000,- se mi vrátí, pokud se aktivně účastním programu pro studenty, kteří na oplátku přijedou do ČR, konkrétně do Brna), napsat motivační dopis a životopis, dostavit se na pohovor Unie, založit si účet na IPSF a vybrat si tři země, kam bych chtěla vycestovat. Pak už jsem jen čekala, jestli se ozve SEO některé z těch tří zemí, jestli mě přijali. To se stalo: v průběhu března jsem obdržela email od SEO ze Slovinska a vybrala si patřičný termín, kdy chci vycestovat. Dále jsem dostala podrobné info o praxi i ubytování v Mariboru. Já sama jsem si musela zajistit jen dopravu. Samozřejmostí byli i dokumenty potřebné pro MU, aby mi tuto stáž uznala.

Jaké dokumenty jsou potřebné k přijetí na stáž do této organizace?:
motivační dopis, životopis, training agreement

Jak dlouho dopředu je třeba přijetí vyřizovat? (v týdnech):
Přihlášky na letní SEP se řeší v listopadu/prosinci předcházejícího roku, než chce student vyjet. Takže v mém případě (vycestovala jsem v červenci) cca 30 týdnů předem.

Bylo potřeba vízum?:
ne

Potřebné podklady a doklady pro udělení víza:

Výše poplatku za udělení víza:

Během pobytu
Měnil/a jste během pobytu pracovní plán stáže (training agreement)?:
Ne, neměnila.

Co je důležité vyřídit hned po příjezdu? Jaké náležitosti a na kterých úřadech?:
Já osobně jsem si musela vyřídit jen City Bus Card a to na dopravním podniku přímo v Mariboru. Dále pak ubytování na kolejích, ale to bylo zařizováno (i zaplaceno) předem.

Popište svou práci/činnost v zahraniční organizaci. Napište, co konkrétně jste dělal/a, zda práce odpovídala domluveným podmínkám a Vašemu domácímu oboru studia, zda byla Vaše práce samostatná a zodpovědná, orientační pracovní doba.:
Byla jsem na praxi v lékárně, kde jsem vykonávala typické činnosti stejné jako v ČR. Kromě expedice léčiv, protože neumím slovinsky. V lékárně jsem byla zpravidla 5-6 hodin denně (cca od 8.00 do 14.00), z toho většinu času jsem pracovala spolu s přiděleným "vedoucím" mé praxe.

Pořádá organizace anebo místní studentská organizace nějaké speciální akce pro zahraniční stážisty?:
ano

Jestliže ano, jaké?:
Studenti ze Slovinska organizovali zpravidla víkendové aktivity - výlety na zajímavá místa ve Slovinsku.

Praktické otázky pobytu
Kde jste bydlel/a?:
na kolejích

Cena ubytování – měsíčně:
130 EUR

Další poznámky k ceně ubytování (ohledně toho, co cena obsahuje):
já platila cca 65 EUR, protože jsem na kolejích byla ubytovaná jen 14 dní

Kdo zajistil ubytování a s jakým předstihem:
Ubytování zajišťovala SEO Slovinska. Potvrzení o ubytování jsem dostala někdy v květnu.

Vybavenost, připojení na internet, co si přivézt:
Na pokoji byla postel s lůžkovinami, stůl, skříň a adaptér pro připojení na internet. Na patře pak společná kuchyňka a dvě koupelny + WC. Musela jsem si přivést svoje nádobí.

Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR):
Víceméně totožné.

Doprava do místa pobytu:
autobusem

Orientační cena:
měsíční city bus card vyšla na 18 EUR, doprava do a ze Slovinska mě přímým autobusovým spojem vyšla na cca 1600 Kč celkem

Tipy pro zakoupení výhodné letenky/jízdenky/další doporučení:
Koupit je alespoň měsíc dva dopředu.

Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny):
autobusy MHD, velmi často pak kola (šla půjčit skoro na každé ulici)

Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění?:
klasické cestovní pojištění mé pojišťovny v ČR

Měl/a jste jiné pojištění? Jaké?:
Ne, jen cestovní.

Zkušenosti s pojistnou událostí:
Žádná.

Tipy na využití volného času:
Výlety po městě.

Finanční podpora a náklady
Měsíční stipendium od CZS:
8000 CZK

Jakých dalších zdrojů jste využil/a k financování pobytu?:
Vlastní úspory.
Pozn. CZS - stipendium bylo přiděleno na pobyt, nejde o měsíční stipendium.

 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu (tj. bez cesty tam a zpět)?:
9000 CZK

a/ z toho ubytování:
2500 CZK

b/ z toho stravování:
2000 CZK

c/ cestování a volný čas:
4500 CZK

Jakékoli komentáře k průměrným měsíčním výdajům:
Nejedná se o měsíční výdaj, ale o výdaje za 14 dní. Dost výdajů byly cesty po Slovinsku a strava v restautracích.

 
Zkušenosti s bankovními účty / službami. Doporučujete účet zřízený v zahraničí, používání české platební karty...:
Používat kartu, kde to jde.

 
Platil/a jste na zahraniční organizaci nějaké poplatky? (pojištění, materiál atd.):
Nemyslím si.

Získal/a jste mzdu od hostitelského podniku/organizace?:
ne

Pokud ano, kolik činila Vaše mzda měsíčně?:
0 ???

 
Jiné výhody od hostitelské organizace?:
Ne.

Je potřeba počítat s větší částkou na začátku pobytu? Pokud ano, jakou a k jakému účelu?:
Ne.

Uznání zahraniční stáže domácí fakultou
Je pracovní stáž součástí Vašeho studijního oboru?:
ano

Pokud ano – je povinnou nebo volitelnou součástí?:
volitelnou

Jakým způsobem Vám bude pracovní stáž v zahraničí uznána na domácí fakultě?:
Jako pracovní stáž v zahraničí

Kolik získáte / jste získal/a ECTS kreditů?:
1

Nastaly závažné problémy při vyřizování uznání stáže?:
ne

Celkové hodnocení
Posouzení osobního přínosu (1 = výborný):
1

Posouzení akademického přínosu (1 = výborný):
2

Souhlasíte s tvrzením, že díky zkušenostem nabytým v průběhu stáže se Vám podařilo více rozvinout své kompetence pro práci ve Vašem oboru?:
Naprosto souhlasím.

Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?:
Jiný pohled a přístup k některým věcem potřebných při výkonu práce. Získané zkušenosti.

Nějaké závažné problémy během pobytu?:
Ne.

Máte nějaká doporučení pro své následovníky? (např. co si vzít s sebou):
Určitě někam vycestujte, stojí to za to!