ISOIS ▸ Domů

Informační systém Centra zahraniční spolupráce Masarykovy univerzity (ISOIS)

Tento systém slouží pro správu studentských a zaměstnaneckých mobilit.