ISOIS ▸ Statistiky

Statistiky mobilit

Zahrnout pouze mobility, které trvaly minimálně dní během daného kalendářního roku a jejichž celková doba trvání je minimálně dní.
mobility, jejichž přesná délka trvání není známa.
mobility, které začaly v předchozím roce.

Počty uskutečněných mobilit získáte tak, že přesunute následující rámečky/kategorie do oblasti níže:

Stáhnout tabulku

Před interpretací statistik doporučujeme přečíst si manuál .

Zahrnout pouze mobility, jejichž celkové trvání je minimálně dní. mobility, jejichž celkové trvání není známo.

Počty uskutečněných mobilit získáte tak, že přesunute následující rámečky/kategorie do oblasti níže:

Stáhnout tabulku

Zahrnout pouze mobility, jejichž celkové trvání je minimálně dní. mobility, jejichž celkové trvání není známo.

Počty uskutečněných mobilit získáte tak, že přesunute následující rámečky/kategorie do oblasti níže:

Stáhnout tabulku